Cómo funciona el servicio solo para mujeres y contra el acoso de BlaBlaCar

วิธีการต่อต้านการล่วงละเมิดและการบริการเฉพาะสตรีของ BlaBlaCar

Lamentablemente, en los últimos años se han visibilizado con creces los problemas de acoso que las mujeres todaví­a sufren en muchos ámbitos. Y esto también ha llegado a la economí­a colaborativa. Hoy se ha dado a conocer el caso de una chica que fue acosada por un hombre con el que compartió coche en BlaBlaCar.

El acoso no se produjo durante el viaje. Pero como el hombre tení­a su teléfono, estuvo varios dí­as enviándole mensajes desagradables y pidiéndole fotos. Ahora muchas mujeres huyen de este tipo de servicios. Compartir coche con un desconocido puede llegar a convertirse en un verdadero calvario.

Algunos usuarios consideran que se trata de una iniciativa discriminatoria para los hombres. Pero BlaBlaCar defiende que se trata de una opción para aquellas mujeres que quieran prescindir de la compañí­a masculina durante sus viajes. Es el servicio solo para mujeres que ha estrenado BlaBlaCar.

BlaBlaCar นี่คือวิธีการทำงานของบริการเฉพาะผู้หญิง

BlaBlaCar, así­ funciona el servicio solo para mujeres

Para poder usar el servicio solo para mujeres tendrás que registrarte en BlaBlaCar. Puedes hacerlo con una dirección de correo electrónico, pero también a través de tu cuenta de Facebook o de Google. Si ya has usado BlaBlaCar en otras ocasiones, bastará con que inicies sesión con tus datos de usuario.

Las mujeres que prefieran no viajar con hombres, especialmente en su primer viaje, pueden registrar un viaje, si ellas son las conductoras. O también pueden realizar búsquedas, si lo que desean es sumarse a algún viaje solo para mujeres. La idea está basada, dice el equipo de BlaBlaCar, con la experiencia de las usuarias a través de esta herramienta.

สาว blablacar

Para empezar, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. O con tus cuentas en redes sociales.

2. Una vez dentro, bastará con que accedas a la sección Solo mujeres de BlaBlaCar. Si quieres también puedes hacer una búsqueda a través de la herramienta habitual, pero en este caso tendrás que marcar el filtro Solo mujeres. BlaBlaCar indica como válida esta opción, pero lo cierto es que todaví­a no la hemos podido localizar.

3. De momento, te recomendamos acceder al enlace que te proporcionamos. Tanto si quieres publicar un viaje como si quieres buscar uno. Los viajes para mujeres solo pueden verlos aquellas personas que se hayan registrado como mujeres.

สาว ๆ เท่านั้น

4. หากคุณเข้าสู่การเดินทางในส่วนตัวเลือกคุณสามารถทำเครื่องหมายว่าคุณต้องการเดินทางกับผู้หญิงเท่านั้น ด้วยวิธีนี้เฉพาะผู้ใช้ที่เชื่อมต่อเท่านั้นที่จะเห็นการเดินทางของคุณ หากคุณได้เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เพียงพอแล้วที่คุณจะยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวและคลิกที่ดำเนินการต่อ

5. จากนี้ไปหากคุณได้เข้าสู่การเดินทางคุณจะเริ่มได้รับคำขอ และพวกเขาจะเป็นผู้หญิงเท่านั้น ในกรณีที่คุณต้องการกลับเงื่อนไขนี้คุณจะสามารถเข้าถึงการเดินทางและแก้ไขตัวเลือกนี้ได้ก็เพียงพอแล้ว คุณต้องยกเลิกการเลือกช่องนี้

สำหรับผู้หญิงหลายคนถือเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า

เหยื่อที่ได้รับรายงานสถานการณ์การคุกคามนี้กล่าวว่าจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเขาจะเที่ยวกับผู้หญิงเท่านั้น และเพื่อนร่วมเดินทางของเธอก็พูดเช่นเดียวกัน ผู้ชายบางคนเชื่อว่านี่เป็นทางเลือกที่เลือกปฏิบัติ แต่ความจริงก็คือมันเป็นลักษณะทางเลือกสำหรับผู้หญิงที่คิดว่าวิธีนี้จะรู้สึกปลอดภัยกว่า

หากคุณกำลังจะเดินทางกับBlaBlaCarสิ่งสำคัญคือคุณต้องคำนึงถึงเคล็ดลับความปลอดภัย:

  • ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับบุคคลที่คุณจะเดินทางไปด้วย
  • เคารพความชอบของพวกเขาและตรวจสอบเสมอก่อนที่จะยอมรับการเดินทาง
  • ติดต่อเพื่อนร่วมเดินทางของคุณก่อนใช้การส่งข้อความหรือการโทร
  • หากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีอย่าลังเลที่จะบอกเราทั้งต่อ BlaBlaCar และในความคิดเห็น หากสิ่งนั้นไปถึงจุดสำคัญให้แจ้งเจ้าหน้าที่